ලොතරැයි ජයක් හෝරාවෙන් සහ නැකැතෙන් | Gurukam.net - Gurukam.Net

Friday, August 14, 2020

ලොතරැයි ජයක් හෝරාවෙන් සහ නැකැතෙන් | Gurukam.net


ධනය පිළිබඳව නිවේදනය වන ගුරු හෙවත් බ්‍රහස්පති කේන්දරයේ දෙවැනි භාවයට පැමිණ සුබ ග්‍රහ තැන්පත්වීමක් ඇතිවීම ඉසුරුමත් භාවයට හේතුවන බව කියැවෙයි. ජන්ම කේන්දරයක දෙවැනි භාවය ධනස්ථානයයි. ගුරුගේ මහ දශා කාලය තුළ එවැනි තත්ත්වයක් ළඟාවීම ජන්මියාගේ වාසනාව ළඟාවීමක් වෙයි. ඕනෑම ලග්න හිමියකුට ලග්නාධිපති ග්‍රහයාගේ සූක්‍ෂ්ම හෝරාව තුළ ලොතරැයි මිලදී ගැනීමෙන් වාසනාව උරගා බැලීමට හැකිය.

වෙළෙඳපොළේ දිනපතා දිනුම් අදින කෝටි ගණනින් මුදල් ත්‍යාග ලබාදෙන ලොතරැයි අලෙවියට ඉදිරිපත් කර ඇත.ලග්නාධිපති ග්‍රහයාගේ සූක්‍ෂ්ම හෝරාව එදින සූර්යෝදය අනුව සකස් කර ගත යුතුව ඇත. පඤ්චාංග ලිතක් ඇසුරින් ඔබ ජීවත්වන ප්‍රදේශයට හිරු උදාවන මොහොත අනුව සූක්‍ෂ්ම හෝරාව සකස් කර ගැනීම පහසුය. පඤ්චාංග ලිතෙහි කොළඹ මුල්කරගෙන සූර්යෝදය දක්වා ඇත.

පහසුව පිණිස ඒ ඒ ප්‍රදේශවලට හිරු උදාවෙන වේලාවන් දක්වා ඇති බැවින් යථෝක්ත සූක්‍ෂ්ම හෝරාව සොයා ගැනීම පහසුය. ඔබගේ ලග්නාධිපති ග්‍රහයාගේ දිනයෙහි ඔබගේ උපන් නැකැතට අදාළ සම්පත් නැකැත හෝ සාධක නැකැත යෙදී ඇත්නම් වඩාත් යහපත්ය. ඔබේ උපන් නැකැත "සිත" නැකැත යැයි සිතමු. සිත නැකැතට සාධක නැකැත් වන්නේ අස්විද, මා, මුල නැකැත්ය. සිත නැකැතට සම්පත් නැකැත් වන්නේ අද, සා, සියාවස නැකැත්ය.ඔබේ උපන් ලග්නය මීන ලග්නය යැයි සිතමු. මීන ලග්නයට අධිපති ග්‍රහයා 'ගුරු' හෙවත් බ්‍රහස්පතිය.

 හෝරා චක්‍රය අනුව සූර්යෝදයේ සිට සූර්යයා බැස යෑම දක්වාද සූර්යයා අස්තංගයේ සිට පසුදා සූර්යෝදය දක්වාද එක් එක් ග්‍රහයාට පැයක හෝරාවක් හිමිවන පරිදි හෝරා වෙන්කර ඇත. දිනයට අධිපති ග්‍රහයාට මුල් හෝරාව හිමිවෙයි. රවි, සඳු, කුජ, බුධ, ගුරු, කිවි, ශනි යන ග්‍රහයන්ට මෙම හෝරා 04ක් හෝ 03ක් හිමිවන අවස්ථා ඇත. ගුරු දින ගුරු හෝරාව යෙදෙන්නේ පෙරවරු 6.00ට නම් ඔබ ප්‍රදේශයේ සූර්යෝදය අදාළ සූක්‍ෂ්ම හෝරාව පෙරවරු 6.04 වෙයි.

ඔබේ උපන් නැකැත අනුව ගුරු දිනට අදාළ සාධක නැකැත සොයමු. නොවැම්බර් මස 05 වැනි ගුරු දින රාත්‍රි 10.50 දක්වා 'මා' නැකැත පවතී. එදින දිවා කාලය තුළ ගුරු හෝරාව දෙවරක් යෙදෙයි. දෙසැම්බර් 17 වැනි ගුරු දින පස්වරු 11.38 දක්වා සියාවස නැකැත පවතී. එම නැකැත සම්පත් නැකැතකි.

 මෙදින දිවා කාලය තුළ ගුරු හෝරාව දෙවරක් යෙදෙයි. මේෂ ලග්නයෙහි ලග්නාධිපති ග්‍රහයා කුජ ග්‍රහයාය. වෘෂභ ලග්නයෙහි අධිපති වන්නේ සිකුරු ග්‍රහයාය. මිථුන ලග්නයෙහි බුධ ග්‍රහයා අධිපති වන අතර කටක ලග්නයේ අධිපති සඳු ග්‍රහයාය. සිංහ ලග්නයේ අධිපති රවි ග්‍රහයා වෙයි. කන්‍යා ලග්නයේ අධිපති ග්‍රහයා බුධය. තුලා ලග්න අධිපති සිකුරු ග්‍රහයාය. වෘශ්චික ලග්නයේ අධිපති කුජය.

 ධනු ලග්නයේ අධිපති ගුරු ග්‍රහයාය. මකර හා කුම්භ ලග්නවල අධිපති ශනි ග්‍රහයාය. මීන ලග්නයේ අධිපති ග්‍රහයා ගුරු ග්‍රහයාය.ඉහත ලග්න හිමි අය තමාගේ ලග්නාධිපතිට හිමි දිනයෙහි සූක්‍ෂ්ම හෝරාව සොයාගෙන එම මොහොතට ලොතරැයි මිලදී ගැනීමෙන්ද තමාගේ උපන් නැකැතට අදාළ සාධක නැකැත හෝ සම්පත් නැකැත එම දිනයට යෙදුණු දිනයක ලග්නාධිපති ග්‍රහයාගේ හිමි දිනයෙහි සූක්‍ෂ්ම හෝරාවෙන් ලොතරැයි මිලදී ගැනීමෙන්ද වාසනාවන්තයකු වීමේ භාග්‍ය උදා කර ගැනීමට අවස්ථාව උදාකර ගත හැකිය. මිලදී ගන්නා ලොතරැයි පතේ ජය අංක තමාගේ ජය අංකයන්ට ගැළපෙන පරිදි තෝරා ගැනීම වැදගත් වෙයි.

 ඔබේ උපන් දිනය අනුව ජය අංකය සොයා ගැනීම පහසුය. උපන් දිනය 1997.11.25 යැයි සිතමු. එම සංඛ්‍යා තිරස් අතට එකතු කර ගන්න. 1+9+9+7+1+1+2+5 = 35 ඉන්පසු එම පිළිතුරු සංඛ්‍යාවද තනි අංකයක් ලෙස ලබා ගැනීමට තිරස් අතට එකතු කරන්න.

5+3 = 8 වෙයි. මෙලෙස දෛව අංකය ලබාගත් පසු එයට අදාළ ජය අංක සොයා ගැනීමට පහසුය. අංක 8 පිළිතුර ලෙස එකතු කිරීමේදී ලැබෙන අංක ජය අංක ලෙස ලබා ගන්න. එනම් එම සංඛ්‍යා වන්නේ 08, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80 ආදී සංඛ්‍යාවන්ය.

නැකැත හා හෝරාවද ඇසුරින් ජය උරගා බලන්න.ඕනෑම ලග්න හිමියකුට ලග්නාධිපති ග්‍රහයාගේ සූක්‍ෂ්ම හෝරාව තුළ ලොතරැයි මිලදී ගැනීමෙන් වාසනාව උරගා බැලීමට හැකිය.


No comments:

Post a Comment