දෙවියන්ගෙන් හා යකුන්ගෙන් වැඩ ගනිමු | Gurukam.net - Gurukam.Net

Wednesday, May 20, 2020

දෙවියන්ගෙන් හා යකුන්ගෙන් වැඩ ගනිමු | Gurukam.netමේ අතර එම කටයුතුවලට මුල්වන්නා වූ දෙවිවරුන්ට මෙන්ම වෙනත් අවශේෂ ආත්මයන්ට භාරහාර වීම්, පුද පූජා පැවැත්වීම් කන්නලව් කිරීම්, දොළ පිදේනි දීම් වැනි කටයුතු සිදුකෙරේ.  එදිනෙදා ජන්මීන්ට මුහුණදීමට සිදුවන විවිධ ගැටලු නිරාකරණය කරගනිමින් සතුටින් සහනයෙන් ජීවත් වීමට ගුප්ත විද්‍යාවේ පිහිට පැතීමට බොහෝ දෙනා පුරුදුව සිටිති.
එහිදී අදාළ කටයුත්ත සඳහා මුල්කර ගන්නා දෙවියන් හෝ යක්‌ෂ භූත ආත්මයන්ගේ බැල්ම ලැබෙන වේලාව සැලකිල්ලට ගැනීම ඉතා වැදගත් වන අතර එම වේලාවන් තුළදී අදාළ කටයුතුවල නිරත වීමෙන් ඉතා සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකිය.

 දිවා රාත්‍රි දෙකටම පොදු එම වේලාවන් සූර්යෝදය සමඟ වෙනස්‌ වීමට ඉඩ ඇති බව සලකන්න.

සරස්‌වතී දෙවඟන 12.00 සිට 12.12
සක්‍ර දෙවිඳුන් 01.48 සිට 02.00
නව ග්‍රහයන් 02.00 සිට 02.24
යම රජු 02.24 සිට 03.00
මණි මේඛලා 03.24 සිට 03.48
මරුගේ අසුබ දැක්‌ම 03.00 සිට 03.34
අසුර 03.48 සිට 04.00
පංචශීඛ 04.00 සිට 04.24
 චිත්‍රාණි (ඉර දූතිකා) 04.24 සිට 05.00
 ධර්ම දේවතාවා 05.00 සිට 05.24
 මහ බඹු 05.24 සිට 05.48
 සන්නි යකා 05.48 සිට 06.00
 ශ්‍රී විෂ්ණු දෙවිඳුන් 12.12 සිට 12.24
කතරගම දෙවිඳුන් 10.48 සිට 11.12
සුමන සමන් දෙවිඳුන් 01.00 සිට 01.24
සූනියම් දෙවිඳුන් 10.00 සිට 10.24
විභීෂණ දෙවිඳුන් 01.24 සිට 01.48
දැඩිමුණ්‌ඩ දෙවිඳුන් 10.24 සිට 10.48
 ඊශ්වර දෙවිඳුන් 12.24 සිට 12.36
භද්‍ර කාලී මෑණියන් 08.08 සිට 08.24
සූනියම් යකා 06.48 සිට 07.12
කඩවරයා 07.30 සිට 07.46
 කළු කුමාරයා 07.36 සිට 08.08
මදන යක්‌ෂයා 08.24 සිට 08.48
ගොපළු යක්‌ෂයා 08.48 සිට 09.12
භෛරවයා 09.12 සිට 09.36
කොහොඹ යකා 09.36 සිට 10.00
විර මුණ්‌ඩ දෙවිඳුන් 11.12 සිට 11.36
සත්පත්තිනි මෑණියන් 11.36 සිට 12.00
 සිව් වරම් දෙවිඳුන් 12.36 සිට 01.00


උපුටා ගැනීම දිවයින පුවත් පත ඇසුරෙනි

No comments:

Post a Comment